Jeśli oczy są zwierciadłem duszy, to uśmiech stanowi niewątpliwie jej emanację. Zdrowy i piękny uśmiech stanowi indykator naszego zdrowia fizycznego oraz wpływa pozytywnie na naszą pewność siebie, pomagając w zjednywaniu sobie przychylności innych, ponieważ jak się okazuje, jednym z ważniejszych elementów mowy ciała, który ma wpływ na nasze pierwsze wrażenie, jest uśmiech.

Skontaktuj się z nami