About us

Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten zaszczyt należy. Idąc z Wilna